Previous Page  14-15 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14-15 / 24 Next Page
Page Background

| 15

| 14

λ 0,022 W/mK

UTHERM Wall PIR L

je vysoce účinná

izolační deska z PIR ve formě tvrdé

pěny.

Deska zahrnuje vzduchotìsný

potah z

hliníkové kompozitní fólie s nízkou

emisivitou.

UTHERM Wall PIR L

se vyrábí podle

normy EN 13165.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ménì odpadu díky praktické velikosti

umožòuje tenèí stìny a vìtší obyvatelný prostor

spojení na pero - drážku omezují tepelné mosty

vysoká tepelná úèinnost

snadná instalace

u

THERM

Wall PIR L

Výhody

Typ aplikace:

dvojitá stěna

Úprava hran:

11 mm pero a drážka

Rozměry:

600 mm × 1200 mm

Kompresní síla:

≥ 150 kPa

Tepelná vodivost:

0,022 W/mK

Požární klasifikace:

F podle normy

EN 13165.

Certifikace:

CE

UTHERM Wall PIR L | λ 0,022 W/mK

Velikost desek: 600 mm x 1200 mm

(*) Minimální objednací množství a doručení dle dohody.

Tloušťka

(mm)

40

50

60

70

82

92

100

120

140

160

180*

200*

Hodnota U

(W/m

2

K)

1,80

2,25

2,70

3,15

3,70

4,15

4,50

5,45

6,35

7,25

8,15

9,05

(archy)

12

10

8

7

6

5

5

4

3

3

2

2

(m

2

)

8,64

7,20

5,76

5,04

4,32

3,60

3,60

2,88

2,32

2,16

1,22

1,22

Údaje o balení

λ 0,022 W/mK

UTHERM Wall flex PIR L

je vysoce

účinná izolační deska z PIR ve formě

tvrdé pěny.

Deska zahrnuje vzduchotìsný

potah z

hliníkové kompozitní fólie + 25 mm

minerální vaty.

UTHERM Wall flex PIR L

se vyrábí

podle normy EN 13165.

TECHNICKÉ ÚDAJE

• vysoká tepelná úèinnost

Za deskou nedochází díky mìkké minerální vatì k víøení vzduchu.

ménì odpadu díky praktické velikosti

spojení na pero a drážku omezují tepelné mosty

snadná instalace

u

THERM

Wall flex PIR L

Výhody

Typ aplikace:

dvojitá stěna

Úprava hran:

11 mm pero a drážka

Rozměry:

600 mm × 1200 mm

Kompresní síla:

≥ 150 kPa

Tepelná vodivost:

0,022 W/mK

Požární klasifikace:

F podle normy

EN 13165.

Certifikace:

CE

UTHERM Wall flex PIR L | λ 0,022 W/mK

Velikost desek: 600 mm x 1200 mm

Tloušťka

(mm)

40+25

50+25

60+25

70+25

82+25

92+25

100+25

120+25

140+25

160+25

Hodnota U

(W/m

2

K)

2,45

2,90

3,40

3,85

4,40

4,95

5,20

6,10

7,00

7,90

(archy)

8

7

6

5

5

4

4

3

3

2

(m

2

)

5,76

5,04

4,32

3,60

3,60

2,88

2,88

2,16

2,16

1,44

Údaje o balení