Previous Page  16-17 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16-17 / 24 Next Page
Page Background

| 16

λ 0,022 W/mK

UTHERM Wall PIR A

je vysoce účinná

izolační deska z PIR ve formě tvrdé

pěny.

Deska zahrnuje reliéfní hliníkový

fóliový potah.

UTHERM Wall PIR A

se vyrábí podle

normy EN 13165 a odpovídá požární

klasifikaci C-s2-d0 podle normy EN

13165.

TECHNICKÉ ÚDAJE

100% reliéfní potah z hliníkové fólie s lepší požární klasifikací

ménì odpadu díky praktické velikosti

umožòuje tenèí stìny a vìtší obyvatelný prostor

spojení na pero a drážku omezují tepelné mosty

vysoká tepelná úèinnost

snadná instalace

u

THERM

Wall PIR A

Výhody

Typ aplikace:

větrané stěny

Úprava hran:

pero a drážka

Rozměry:

600 mm × 1200 mm

Kompresní síla:

≥ 150 kPa

Tepelná vodivost:

0,022 W/mK

Požární klasifikace:

C-s2-d0 podle

normy EN 13165.

Certifikace:

CE

UTHERM Wall PIR A | λ 0,022 W/mK

Velikost desek: 600 mm x 1200 mm

Tloušťka

(mm)

60

82

92*

100

120*

Hodnota U

(W/m

2

K)

2,70

3,70

4,15

4,50

5,45

(archy)

8

6

5

5

5

(m

2

)

5,76

4,32

3,60

3,60

3,60

Údaje o balení

(*) Minimální objednací množství a doručení dle dohody.

| 17

λ 0,022 W/mK

UTHERM Concrete PIR CA

je vysoce

účinná izolační deska z PIR ve formě

tvrdé pěny.

Deska zahrnuje odolný vzduchotìsný

potah

z hliníkové kompozitní fólie s

nízkou emisivitou na beton.

UTHERM Concrete PIR CA

se vyrábí

podle normy EN 13165.

TECHNICKÉ ÚDAJE

• speciální potah odolný vùèi betonu

• k dispozici rovnìž s potahem z hliníkové fólie (hnìdá barva) o rozmìrech

1200 mm × 2500 mm (UTHERM CONCRETE PIR CK)

nízká hmotnost

vysoká tepelná úèinnost

snadná instalace

speciální velikosti na vyžádání

u

THERM

Concrete PIR CA

Typ aplikace:

beton

Úprava hran:

rovná hrana

Rozměry:

1200 mm × 2400 mm**

Kompresní síla:

≥ 150 kPa

Tepelná vodivost:

0,022 W/mK

Požární klasifikace:

F podle normy

EN 13165.

Certifikace:

Z-23.15-1776

UTHERM Concrete PIR CA | λ 0,022 W/mK

Velikost desek: 1200 mm x 2400 mm**

Tloušťka

(mm)

30*

40*

50*

60*

70*

80*

90*

100*

120*

Hodnota U

(W/m

2

K)

1,36

1,81

2,25

2,70

3,15

3,60

4,05

4,50

5,45

(archy)

16

12

10

8

7

6

5

5

5

(m

2

)

46,08

34,56

28,80

23,04

20,16

17,28

14,40

14,40

14,40

Údaje o balení

(*) Minimální objednací množství a doručení dle dohody.

(**) K dispozici také 600 mm × 1200 mm. Kontaktujte spoleènost UNILIN.